Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar
ca ESEN
Tornar

Novetats a la Llei d’Arrendaments Urbans

09-07-2019
Novetats a la Llei d’Arrendaments Urbans
El passat 5 de març de 2019, va entrar en vigor el Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, Boletín Oficial del Estado (BOE), la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU).


Us expliquem a continuació els aspectes més destacats que inclou la nova normativa:

  • Ampliació del termini mínim del contracte d'arrendament a CINC ANYS en cas que l'Arrendador sigui persona física i a SET ANYS en cas que sigui persona jurídica.
  • La pròrroga tàcita del contracte s'amplia a TRES ANYS.
  • El preavís per a evitar la pròrroga es fixa en QUATRE MESOS, per part de l'Arrendador, i en DOS MESOS, per part d'Arrendatari.
  • L’actualització anual de la renda no podrà superar a l'increment de l'IPC, malgrat establir-se un sistema estatal d'índexs de referència per a fer seguiment del mercat.
  • Quan l’Arrendador sigui persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran acàrrec seu.
  • Ha de constar de forma expressa en el contracte d'arrendament la necessitat de l'Arrendador/persona física d’ocupar l'habitatge arrendat, transcorregut el PRIMER ANY de durada del contracte.
  • La garantia addicional del contracte es limita a DUES mensualitats de la renda.
  • Es suprimeix l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la subscripció de contractes d'arrendament d'habitatge per a ús estable i permanent.


Aquesta mesura s'aplicarà en els nous contractes d'arrendament subscrits a partir del 6 de març de 2019. Els contractes signats amb anterioritat continuaran regint-se pel règim jurídic vigent en el moment de la seva formalització.

Si necessites més informació o desitges fer alguna consulta, clica aquí