We use our own cookies and third parties ones to offer our services and collect statistical data. If you continue browsing the internet you accept them. More information

Accept
en ESCA
Back

Plusvàlua municipal. En quins casos no he de pagar?

15-01-2020
Plusvàlua municipal. En quins casos no he de pagar?

Els darrers mesos han estat bastant animats, jurídicament parlant, en tot allò que envolta el pagament de la Plusvàlua Municipal. En aquest article intentarem donar-vos les claus per a saber si heu de pagar o no aquest impost. 

Com sabeu, fins fa un temps l’Ajuntament de Barcelona, fidel a la seva voracitat recaptadora, calculava l’Increment de Valor del vostre habitatge en funció del valor cadastral i el temps que havia passat entre la compra i la venda. Això, al marge de si el mercat us havia provocat una pèrdua patrimonial. Les contínues reclamacions per via judicial van provocar una sentència favorable als propietaris que no tenien guany patrimonial. Com sempre, alguns Ajuntaments van ignorar la sentència del Tribunal Constitucional mentre no es modifiqués la Llei d’Hisendes Locals, que regula la recaptació de l’impost. Sentències posteriors han provocat que, entre altres, l’Ajuntament de Barcelona hagi simplificat el tràmit per a sol·licitar l’exempció del pagament de l’impost. El problema principal és com determinar si has tingut o no pèrdua patrimonial en la venda del teu habitatge.

En data 31/10/2019 el Tribunal Constitucional va determinar inconstitucional l'article 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat el 5 de març de 2004, sentenciant que els propietaris també estan exemptes de pagament si, tot i existir un increment de valor, la quota és superior a l'increment patrimonial, perquè s'estaria tributant per un increment inexistent.
 

És a dir, si tens un guany patrimonial de 3.000€ i la quota de la Plusvàlua Municipal és de 3.100€, en realitat no tens guanys.

Fins aquí, tot respon al sentit comú i, només si realment tens un guany, has de pagar la Plusvàlua Municipal. El problema és que el dia 16 de setembre de 2019, el Trubunal Supremo va desautoritzar la manera que el Constitucional feia el càlcul del valor d'adquisició, on permetia afegir les despeses de compra (ITP, Notari, Registre, Cancel·lació d'Hipoteca o factura de l'API).

El que diu el Supremo és que "a los efectos de desvirtuar la existencia del incremento de valor, procede la comparación, exclusivamente, de los valores de adquisición y transmisión, sin que proceda adicionar al valor de adquisición ninguna partida”. Com és lògic, està pendent de resoldre si al valor de compra se li aplicarà l'actualització de l'IPC o un altre corrector en funció del temps que hagi passat fins a la venda.

En qualsevol cas, assegureu-vos que el vostre expert immobiliari de confiança també us assessori en aquest tema, com fa U10 HABITATGES amb tots els seus clients."
 

Si necessiteu més informació o desitges fer alguna consulta, clica aquí